Kolektor Worldwide

Rotorji

Rotor je poleg statorja in elektronike ključna komponenta brez krtačnega motorja. Preko vgrajenih trajnih magnetov (sintrani feriti, sintrane redke zemlje, plasto feriti, plasto redke zemlje) zagotavlja vir magnetnega polja, ki motorju ob interakciji s statorskimi navitji in ustreznim krmiljenjem omogoča optimalno trajno delovanje.

Tehnološke

 • brizganje in prešanje (termoplasti/duroplasti/plastomagnetni kompoziti/v magnetnem polju)
 • napreden know-how v testiranju v različnih medijih in pod različnimi obratovalnimi pogoji
 • bogate izkušnje na področju optimizirane izrabe magnetnih materialov in drugih motornih komponent
 • odlično znanje s področja magnetizma
 • know-how s področja doseganja popolne tesnosti rotorja
 • avtomatizacija in optična kontrola

Organizacijske

 • projektni pristop (vodenje projektov glede na zahteve avtomobilskih standardov)
 • dovršeni procesi vodenja mreže poddobaviteljev

Rešitve

 • kratki razvojni časi in nižji razvojni stroški
 • optimizacija magnetnega sklopa med statorjem in rotorjem
 • delovanje v ekstremnih pogojih (različni mediji in temperature)
 • dolgoročna dimenzijska, oblikovna in mehanska stabilnost izdelka
 • minimizacija debalansa brez dodatnega balansiranja
 • magnetizacija končnih izdelkov

Storitve

 • Razvojno partnerstvo (sodelovanje pri razvoju motorja s ciljem optimizacije materialov, konstrukcije in tehnologije izdelave rotorja)
 • Svetovanje pri izbiri magnetnih materialov
 • Testiranje (v različnih medijih, pod različnimi temperaturami, ciklanje, šokiranje, vlažilne komore)
 • Simulacije (magnetnega polja, temperaturnih in mehanskih obremenitev, brizganja termoplastov oz. duroplastov itd.)

BL-rotorji za avtomobilsko tehniko

 • za različne črpalke (različni mediji: gorivo, voda, olje, vakuum, sečnina itd.)
 • za EPS sistem
 • nastavitev zasuka odmične gredi
 • za sistem zračnega vzmetenja
 • za različne aktuatorje
 • za ostale BL-motorje

BL-rotorji za gospodinjske aparate

 • za različne črpalke (različni mediji: čistilna sredstva, voda itd.)
 • za ostale BL-motorje

BL-rotorji za električna orodja

BL-rotorji za posebne aplikacije

Najpomembnejše tehnologije po katerih je izdelana večina rotorjev:
Tehnologija izdelave PDF (274 kb)

Rotorji Rotorji Rotorji Rotorji Rotorji Rotorji Rotorji