Kolektor Worldwide

MaMI projekt in razpis za delovno mesto raziskovalca

03.04.2018

Raziskovalna skupina Kolektor Group se je v začetku lanskega leta skupaj s petimi raziskovalnimi skupinami iz Francije, Nemčije, Irske, Latvije in Španije prijavila na razpis Marie Sklodowska Curie inovativne mreže za usposabljanje raziskovalcev (MSCA Innovative Training Networks – ITN, Call: H2020-MSCA-ITN-2017) s projektom MAMI - Magnetics and Microhydrodynamics - from guided transport to delivery.

Delovni program dejavnosti Marie Sklodowska Curie je program za razvoj človeških virov v znanosti, za razvoj raziskovalnega in inovativnega dela ter za povečanje strokovnih kompetenc raziskovalcev.

Kolektor Group je s pridobljenim projektom dobil tudi sredstva za financiranje doktorskega študenta. Tematiki našega podiplomskega študenta v okviru omenjenega projekta bosta ''Innovative magnet manufacturing techniques'' in ''Corrosion protection of magnetic materials'', slednja bo potekala v tesnem sodelovanju z Institutom Jožef Stefan.

Doktorski študent bo v sklopu svojega usposabljanja moral gostovati po tri mesece na IJS (korozijske študije) in tri mesece na TCD -  Trinity College Dublin (oblikovanje mikrofluidnih celic in vdelava magnetov) ter se udeleževati različnih konferenc, poletnih/zimskih znanstvenih šol.

Poleg tega bomo gostovali doktorske študente iz drugih raziskovalnih skupin v podjetju Kolektor KFH in Kolektor Magnet Technology. Projektna vodja in mentorica dr. Nataša Kovačević in preostali člani naše raziskovalne skupine se bodo tudi občasno udeležili konferenc in sestankov, kjer bodo spremljali napredke in dognanja naših doktorskih študentov iz vseh raziskovalnih skupin.

Več na povezavi PhD Student Position available.

Uradni razpis je objavljen tukaj: http://www.mamifluidics.com oz. https://mami.u-strasbg.fr/index.php/projects/ (naš projekt ESR9).
PhD mesto razpisano tudi na Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/285724.

Rok za prijavo je 30. junij 2018.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.