Kolektor Worldwide

Pritisk na višjo odkupno ceno delnic FMR d. d. s strani Hidrie ne pojenja

10.10.2011

Stalne grožnje in posredovanje neresnic s strani Hidrie, ki jih je povzela tudi TV Slovenija, so dobile dodaten zagon. V prispevku v TV Dnevniku, objavljenem v nedeljo, 9. 10. 2011, je avtor Rajko Gerič prikazal le dele intervjuja z g. Stojanom Petričem, iztrgane iz konteksta in tako poskušal tendenciozno prikazati vodstvo Kolektorja v negativni luči.

Koncern Kolektor se ne lastnini ponovno. Postopek lastninskega preoblikovanja se je v Kolektorju zaključil z oblikovanjem družbe FMR Holding - družbe pooblaščenke, ki združuje skoraj 700 delničarjev ter družbe FOND, ki ima skoraj 300 delničarjev. Ti družbi izvajata politiko stalnega izplačevanja dividend in povečevanja vrednosti delnic, Kolektor pa zagotavlja tržnost vrednostnih papirjev znotraj koncerna.

Kolektor pri prevzemih zasleduje cilj, da pridobi v podjetjih vsaj upravljavsko večino 50,1% ali statutarno večino 75,1%. S tem se doseže kontrolo nad poslovanjem podjetja, po drugi strani pa so za tak nakup potrebna manjša sredstva, kot če bi kupovali celotno podjetje. K takim nakupom Kolektor povabi strateške partnerje in posameznike, pod pogojem, da se ti zavežejo, da gre za dolgoročne naložbe. Interes za take nakupe je velik, kar kaže na zaupanje v vodenje in upravljanje koncerna.

Pravilnost takega pristopa potrjuje tudi majhna zadolženost koncerna Kolektor, kar je v slovenskem prostoru bolj izjema kot pravilo. Tako  na primer skupna zadolženost sosednje Hidrie po javno dostopnih podatkih konec leta 2010 znaša več kot 200 milijonov EUR, kar pomeni 3-kratnik glede na vrednost kapitala (67 milijonov EUR), medtem ko evropsko povprečje zadolženosti zdravih firm znaša enkratnik vrednosti kapitala.

Prevelika zadolženost slovenskih družb, ki so se v preteklih petih letih prekomerno zadolževale za nakupe delnic in deležev, je pripeljala do stanja, da v slovenskem bančnem sistemu primanjkuje cca. dve milijardi evrov. Ta denar bi slovenska podjetja danes nujno rabila  za nadaljnji razvoj. V takih družbah bi se bilo smiselno vprašati o kazenski in odškodninski odgovornost menedžmenta.  

Različni načini poslovodenja in financiranja podjetij ločijo poslovno uspešne od poslovno manj uspešnih oz. neuspešnih podjetij.

Že štiri leta trajajoč proces iskanja  »sinergij po spodnjeidrijsko« se bo brez dvoma še nadaljeval ...

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.