Kolektor Worldwide

Kolektor razglasil inovatorje leta 2011

25.04.2012

Kolektor že leta spodbuja množično inovativno delavnost, saj se zaveda, da je prav vsaka ideja lahko osnova za napredek. Realizacija idej pa omogoča, da Kolektor ostaja korak pred konkurenco. Na 2. inovatorski konferenci koncerna Kolektor, ki so se je udeležili direktorji koncernovih slovenskih družb, vodje poslovnih področij in programov, skrbniki za inovativno dejavnost in inovatorji, so predstavili rezultate s področja inovativne dejavnosti v koncernu Kolektor in razglasili inovatorje leta 2011.

Kolektor je razglasil inovatorje leta v šestih kategorijah. Na področju množične inovativne dejavnosti so inovatorje leta razglasili v treh kategorijah: koristni predlogi – posamezniki, koristni predlogi – skupine ter tehnične in druge izboljšave. Inovator leta v kategoriji koristni predlogi – posamezniki je postal Denis Tomič, ki je kot procesni inženir prijavil 39 malih izboljšav, od tega jih je realiziral kar 36. Zaposlen je na liniji za izdelavo priključnice servovolana za kupca Brose. Ker gre za prvo tovrstno linijo v koncern, je imel Denis veliko priložnosti za izboljšanje obstoječih avtomatiziranih procesov. Na liniji je začel delati, ko je bila ta v razvojni fazi, in je med njeno industrializacijo kot inovator prispeval veliko dobrih idej, ki so bile tudi realizirane in uvedene v delovni proces.

Med skupinami v kategoriji kositrnih predlogov je bila za najboljšo in s tem za inovatorja leta izbrana skupina operativna tehnologija  hišne tehnike Kolektorja Liv. Omenjena skupina je v svojem podjetju dosegla najvišje število realiziranih izboljšav na zaposlenega. Skupina, ki kateri delujejo dva tehnologa in trije kontrolorji, je podala kar 53 predlogov ter jih od tega 36 tudi realizirala. S tem so dosegli kar 7,2 realiziranih izboljšav na zaposlenega. Skupino vodi Franko Ogrizek, ki skrbi za spodbujanje, motiviranje in hitro realizacijo podanih predlogov.

Za inovatorja leta v kategoriji tehnične in druge izboljšave je bil izbran Ivan Štucin iz podjetja Kolektor KFH. Z njegovo inovacijo korekcije manipulacije pri brizganju drobnih izdelkov se je čas cikla zmanjšal za 14 sekund kar pomeni 41-odstotni dvig izdelanih kosov na izmeno. Prijemalo robota je univerzalno za vse kode drobnih izdelkov, zato dodatnih stroškov za prijemala za posamezne kode drobnih izdelkov ni. S Štucinovo inovacijo ne prihranimo samo denarja, pač pa tudi čas, saj se je v predhodni postavitvi manipulacije samo za menjavo prijemala glede na kodo izdelka porabilo približno štiri ure. Ivan Štucin nenehno teži k izboljševanju obstoječega stanja delovnega procesa. Da je pravi inovator, pove tudi to, da je v letih 2010 in 2011 prispeval in realiziral skupaj že 27 tehničnih izboljšav. Vse njegove izboljšave izboljšujejo proces izdelave rotorjev, hkrati pa znižujejo stroške orodij.

Na 2. inovatorski konferenci koncerna Kolektor so poleg inovatorjev leta za področje množične inovativne dejavnosti razglasili še inovatorje leta na področju prebojne inovativne dejavnosti. Inovatorje leta so razglasili v treh kategorijah: za izboljšave proizvodnih procesov, izboljšave izdelkov, polizdelkov in storitev ter za izboljšave netehnoloških procesov. Inovatorja za izboljšave proizvodnih procesov sta postala Matej Rudolf in Zmago Jereb. Naziv sta si prislužila za indikacijo morebitnih ("vertikalnih") razpok v grafitu po brizganju. Za inovatorja na področju izboljšav izdelkov, polizdelkov in storitev so razglasili Simona Medveda, zaradi njegove zasnove, simulacije in optimizacije alternativne izvedbe induktivnega modula za kupca Bosch. Inovatorji leta na področju  izboljšav netehnoloških procesov pa so postali Sonja Leskovec Mohorič, Bernarda Uršič Steiner in Primož Gorjup, ki so avtor filtra za vrednotenje tržnih priložnosti. Njihovo orodje omogoča bolj kakovostno upravljanje projektnega portfelja, planiranje projektov, planiranje in napovedovanje prodaje, vzpostavlja direktno povezavo med strategijo in posameznim projektom ter nudi podporo strateškim odločitvam.

Kot je na 2. inovatorski konferenci povedal glavni izvršni direktor koncerna Kolektor Radovan Bolko, se število predlogov na zaposlenega iz leta v leto vztrajno povečuje. V preteklem letu so tako v podjetjih Ascom, Kolektor Group, Kolektor Liv, Kolektor KFH, Kolektor Sikom in Kolektor Orodjarna, v kateri inovativno dejavnost spremljajo preko portala inoventivne dejavnosti, dosegli 1,2 predloga na zaposlenega. Kolektor KFH pa je postalo prvo podjetje, ki je doseglo in celo preseglo načrtovane cilje, to je štiri ideje na zaposlenega na leto. Dosegli so 4,4 predloge na zaposlenega, 93-odstotno realizacijo predlogov in 70-odstotno udeležbo zaposlenih v dejavnosti.

Kot še poudarja Radovan Bolko, je poleg rasti števila predlogov na zaposlenega viden tudi dvig realizacije predlogov. Večina predlogov namreč pravo težo dobi šele, ko so ti predlogi tudi realizirani. Podjetja so skupaj dosegla 73-odstotno realizacijo. Razveseljiv je tudi podatek, da je sodelujočih v inovativni dejavnosti vsako let več, saj le na ta način Kolektor dosega stalen tok kvalitetnih predlogov.

Organizatorji 2. inovatorske konference so dogodek popestrili s predavanjem mag. Violete Bulc, inovatorke, podjetnice, ustanoviteljice in direktorice podjetja Vibacom d.o.o., katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovativne preboje. Zbranim je spregovorila o okrepitvi prednosti na trgu z inovacijami.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.