Kolektor Worldwide

Energetski transformatorji

Kolektor Etra

Na področju energetike nastopamo kot ponudnik energetskih, distribucijskih, specialnih transformatorjev in dušilk.

Proizvajamo energetske transformatorje in generatorske transformatorje moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV.

Imamo sodoben visokonapetostni laboratorij za preizkušanje transformatorjev , opremljen s preciznimi merilnimi napravami, ki omogočajo natančne meritve in zanesljive rezultate. 
Z izkušeno in strokovno usposobljeno ekipo opravljamo vse rutinske, tipske in specialne preizkuse, predpisane z mednarodnimi standardi. Izvajamo tudi dielektrične preizkuse izolacije ostale visokonapetostne opreme.

Svoj program dopolnjujemo tudi s servisiranjem transformatorjev drugih proizvajalcev.

Prednosti naše servisne ekipe so hiter odziv, strokoven pregled in kakovost storitev.

Spletna stran blagovne znamke Etra