Kolektor Worldwide

Industrija in infrastruktura

Industrija in infrastrukturaStalno iščemo odgovore na potrebe podjetij po  izboljšanju proizvodnih procesov s ciljem dviga proizvodne, tehnološke in  energetske učinkovitosti.

Naročnikom zagotavljamo preizkušene celostne rešitve  inženiringa, avtomatizacije in informatizacije tehnoloških procesov, strojev in  naprav v različnih branžah industrije, energetike, okoljske infrastrukture ter  infrastrukturnih objektov in  zgradb.

Razvojne aktivnosti na področju Inženiringa in tehnoloških rešittev smo usmerili v naslednja področja: