Kolektor Worldwide

Kolektor Ascom d.o.o.

Kolektor Ascom

Kolektor Ascom je družbeno odgovorno invalidsko podjetje, ki s svojo stroškovno učinkovitostjo, skrbjo za zaposlene in usmerjenostjo v varovanje okolja stremi k poslovni odličnosti. Njegova vizija je na programu drsnih obročev doseči vodilni globalni tržni delež, na področju storitev pa zagotavljati kakovostno strokovno podporo ostalim družbam v lokalnemu okolju. V naslednjih letih je cilj podjetja Kolektor Ascom postati  vodilni proizvodni kompetenčni center v skupini Kolektor za izdelavo hibridnih izdelkov.

Politika varnosti in zdravja pri delu

Vodstvo

  • Sašo Wahl, direktor