Kolektor Worldwide

Kolektor Group d.o.o.

Kolektor Group

Osnovna dejavnost krovne družbe je ustanavljaje, vodenje in upravljanje tehnološko povezanih družb. Jedro dejavnosti predstavlja razvojno tržni center in je prepoznaven razvojni partner pomembnim dobaviteljem v avtomobilski industriji. Z razvojem in intenzivnim vlaganjem v hišno in industrijsko tehniko širimo programe drugih dveh panožnih stebrov.

Uprava

Radovan Bolko, predsednik uprave

Darja Petrič, članica uprave

Valter Leban, član uprave

Izvršni direktorji

Ludvik Kumar, raziskave

Marjan Drmota, razvoj

Primož Bešter, prodaja in marketing

Žiga Kogej, produkcija

Anica Uršič Vončina, plan in analize

Maja Leban, informatika

Eva Cvelbar Primožič, kadri