Kolektor Worldwide

Kolektor Strix d.o.o.

Kolektor Strix je inovativno in tehnološko usmerjeno inženirsko podjetje za pripravo in čiščenje voda in zraka za različne namene uporabe. S sodobnimi postopki in pristopi načrtujejo in projektirajo ekonomsko ugodne rešitve, ki jih odlikujejo: nizki obratovalni stroški zaradi energetske učinkovitosti in z visokim izkoristkom vode, velika zanesljivost naprav zaradi uporabe visokokakovostnih komponent, enostavno upravljanje zaradi avtomatizacije naprav in organizirane servisne dejavnosti.

Področja priprave voda:

  • Priprava pitne vode
  • Priprava vode za farmacijo
  • Priprava vode za prehrambno industrijo
  • Priprava komunalnih odpadnih voda in izcednih voda iz deponij
  • Priprava ostalih procesnih voda

Vodstvo

  • Marko Germ, direktor
  • Janez Švigelj, direktor