Kolektor Worldwide

Povezana podjetja

PSU, Poslovne storitve, upravljanje d.o.o.
Vojkova 10,5280 Idrija, Slovenija
Tel.: (05) 3750 710
Faks: (05) 3750 150
E-pošta: qtvAqtv/tj

NEBESA Gostinske storitve d.o.o
Internet: www.nebesa-idrija.si ; www.hotel-jozef.si

EVT  Ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.
Internet: www.evt.si

FMR Financiranje in upravljanje naložb d.d.
Internet: www.fmr.si

FMR-Media, založništvo, publikacije in promocija d.o.o.
Arkova 43,5280 Idrija, Slovenija
Tel.: (05) 3750 599