Kolektor Worldwide

Kolektor Turboinštitut d.o.o.

KTI

KOLEKTOR TURBOINŠTITUT d.o.o., podjetje za raziskave in proizvodnjo opreme za hidroelektrarne je bilo ustanovljeno leta 1948. Naše poslovanje je takrat obsegalo predvsem raziskave in razvoj modelnih turbin in črpalk. V 90. letih je KTI svoje poslovanje razširil na proizvodnjo opreme za turbine za male hidroelektrarne. Leta 2013 je KTI postal del koncerna KOLEKTOR in njegove poslovne divizije Elektroenergetika. Tu se je obseg dobave opreme občutno povečal tudi na podlagi dobave elektro opreme (transformatorjev in transformatorskih postaj) in ključnih podpornih elektro komponent (BoP) znotraj koncerna.

Naša poslovna filozofija zasleduje dva cilja, in sicer spodbujanje uporabe vodne energije ter inovativnost na področju učinkovitosti hidravličnih strojev z vidika razvoja, konstrukcije, know-howa, proizvodnje in uporabe. Načela prijaznosti, poštenosti, odprtosti, odličnosti in zadovoljstva, ki temeljijo na tradiciji in izkušnjah, so glavno vodilo našega poslovanja.

Glavna področja našega delovanja so: modelne raziskave in razvoj vseh vrst vodnih turbin in črpalk; neodvisno testiranje modelov in testiranje na delovišču za vse vrste inštaliranih turbin in črpalk; konstrukcija, inženiring, proizvodnja, inštalacija, zagon in poprodajne storitve nove in prenovljene elektromehanske opreme za vse vrste turbin in črpalk.

Več informacij na www.kolektorturboinstitut.com

Vodstvo

  • Franc Florjančič, direktor
  • Andrej Jermol, tehnični direktor
  • Boštjan Žerovnik, vodjaprodaje
  • Aljaž Škerlavaj, vodja programa Turbine R&R
  • Rok Pavlin, vodja programa Črpalke