Kolektor Worldwide

HVAC sistemi

Zrak obkroža zemljo, zato je prisoten vsepovsod ter je osnova za življenje živih bitij. Preko zraka ljudje zaznavamo toploto, hlad, vlago in zato je zrak medij za transport toplote, hladu, vlage in kisika v bivalne ali industrijske prostore, obenem pa iz prostorov odvajamo prah, pare, pline in neprijetne vonjave.

S klimatskimi napravami, ki jih proizvajamo torej lahko s primerno obdelavo zraka zagotovimo ugodne pogoje v bivalnih prostorih in zadostimo vsem zahtevanim pogojem zračenja v veliko bolj zahtevnih objektih, kjer so od stanja zraka odvisni tehnološki postopki, npr. v prehrambeni, farmacevtski ali elektronski industriji. 

Več o programu Klimatizacija in prezračevanje na spletni strani www.kolektorgradbeniinzeniring.com.