Kolektor Worldwide

Za medije

Z mediji neposredno komuniciramo na  tiskovnih konferenc ter s pisnimi obvestili in sporočili. Pomembnejše informacije objavljamo tudi na spletnih straneh. O dogajanjih v koncernu ter lokalnem okolju pišemo tudi v internem glasilu Komunitator.

Sporočila za javnost

Arhiv

Kontakt

Polona Rupnik
Tel.: +386 (05) 3750 599
GSM: +386 (0)51 689 204
E-pošta: nfejbAlpmflups/dpn

 

Povezave