Kolektor Worldwide

Oprema in sistemi

NN/SN oprema in sistemi

Glavna dejavnost podjetja Kolektor Sisteh je zastopanje in distribucija vrhunskih proizvodov svetovno znanih proizvajalcev:

  • nizkonapetostne stikalne opreme za industrijo, energetiko in zgradbe,
  • UPS naprave,
  • opremo za avtomatizacijo in nizkonapetostno stikalno opremo za eksplozijsko ogrožena območja.

Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije so elektrodistribucijska podjetja prisiljena pospešeno vlagati v nove tehnologije, posodabljanje obstoječih in izgradnjo novih energetskih objektov.

Sistemi za elektroenergetiko

Na področju elektroenergetike vam nudimo:

  • svetovanje in inženiring,
  • informacijske in portalne rešitve za področje nadzora in vodenja v elektroenergetskih sistemih,
  • razvoj posebnih rešitev za sisteme vodenja, nadzora in vključevanja opreme v sisteme vodenja.

Razvili smo celovite, okolju prijazne in poslovno učinkovite rešitve za različne faze energetske verige - proizvodnjo, prenos in distribucijo energentov:

  • Nadzorni sistem energetskega transformatorja NSET (monitoring)
  • Sekundarni sistemi v EE
  • Napredne rešitve za distribucijska omrežja in industrijo
  • Tehnološki sklopi v elektroenergetskih objektih

Več na www.kolektoravtomatizacija.com.