Kolektor Worldwide

Kadri in izobraževanje

Razpisi za zaposlitev

Podjetje

Delovno mesto (m/ž)

Lokacija

Rok za prijavo

Kolektor Koling

monter avtomatike

Logatec, delo na terenu

28. 2. 2018

Kolektor KFH

inženir kakovosti 

Logatec 28. 2. 2018 
 

urejevalci v proizvodnji

Logatec 28. 2. 2018 
 

procesni inženir

Logatec 28. 2. 2018
 

vodja projektov na področju konstrukcije

Logatec 28. 2. 2018
Kolektor ATP nastavljalec  Postojna 28. 2. 2018 
  diplomirani inženir – tehnolog – konstruktor Postojna 28. 2. 2018 
Kolektor Group procesni inženirj Idrija  28. 2. 2018  
  vodja projektov na področju konstrukcije Idrija 28. 2. 2018 
 

inženir na področju tehnologije/konstrukcije

Idrija 28. 2. 2018 
  urejevalec v proizvodnji Idrija 28. 2. 2018 
  tehnolog za vtiskanja in fine obdelave Idrija 28. 2. 2018 
  tehnolog brizganja Idrija 28. 2. 2018 
Kolektor Orodjarna inženir tehnolog konstruktor v oddelku avtomatizacije in strojegradnje Idrija 28. 2. 2018 
  monter Idrija 28. 2. 2018 
  QS inženirja Idrija 28. 2. 2018 
  vodja projektov v oddelku avtomatizacije in strojegradnje Idrija 28. 2. 2018 
Kolektor Sikom urejevalec v proizvodnji Kočevje 28. 2. 2018 

Če vas zanima delo v koncernu Kolektor in se nam želite predstaviti, izpolnite obrazec Vpis v bazo kandidatov za zaposlitev.

Za dijake in študente

Vsako leto koncern podeljuje štipendije za šolanje na srednjih strokovnih šolah in študij na fakultetah tehničnih in družboslovnih smeri. Več o sodelovanju koncerna Kolektor z dijaki in študenti si lahko ogledate na portalu za študente.

Vsako leto maja objavimo razpis štipendij, katerih rok za prijavo je 15. avgust.

Študentom in dijakom omogočamo opravljanje obvezne prakse, izdelavo seminarskih nalog in diplomskih del. 

Prijava za opravljanje strokovne prakse ali počitniškega dela

 Izobraževalni proces v koncernu Kolektor deluje v dveh temeljnih skupinah, in sicer:

 • izobraževanje bodočih kadrov, ki je razdeljeno na dva procesa:

  1. štpendiranje in usposabljanje ter
  2. dodatno izobraževanje pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
 •  izobraževanje zaposlenih kadrov, ki je razdeljeno na tri procese:
  1. usposabljanje novih delavcev,
  2. šolanje ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe in
  3. funkcionalno izobraževanje.

Sodelujemo pri projektih izobraževanja:

 • z osnovno šolo pripravljamo raziskovalne delavnice in tabore,
 • dijakom gimnazije in drugih srednji šol ter študentom fakultet omogočamo izvajanje obveznih praks,
 • sodelujemo z Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani, s fakultetami za strojništvo, elektrotehniko, ekonomijo.

Skrb za zaposlene

V koncernu posvečamo veliko pozornost zaposlenim in njihovemu strokovnemu in kariernemu razvoju. Posamezniku omogoča, da izpolni svoja pričakovanja z:

 • dinamičnim delom in stimulativno plačilo,
 • financiranje pokojninskega načrta,
 • financiranje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • možnosti strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja,
 • vključevanje v različne projekte,
 • delo v tujini.

Kolektor, družini prijazno podjetje 

Družini prijazno podjetjenaloba v vašo prihodnost

Ekvilib Inštitut, ki v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izvaja postopek certificiranja, je Kolektorju julija 2012 podelil certifikat Družini prijazno podjetje. "Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.«

V mesecu septembru 2015 so Kolektorjeva podjetja Kolektor Group, Kolektor Sikom (PE Kočevje, PE Dekani, PE Magma), Kolektor KFH, Kolektor Orodjarna (PE Postojna), Ascom in Kolektor Micro-Motor pridobila polni certifikat.

V okviru certifikata se je Kolektor zavezal, da bo izvajal naslednjih 15 ukrepov:

 • ukrepi za varovanje zdravja,
 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • brošure,
 • druženje med zaposlenimi (Dan Kolektorja),
 • izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • obdaritev novorojenca (pozornost ob rojstvu otroka),
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • otroški časovni bonus – prost prvi šolski dan za starše prvošolcev,
 • dodatni dnevi dopusta za varstvo družinskih članov, ki potrebujejo posebno nego (tudi za zaposlene, ki že presežejo maksimalno kvoto letnega dopusta),
 • dodatni dnevi dopusta z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer,
 • dan odprtih vrat,
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore in
 • ponovno vključevanje po daljši odsotnosti.